· آوریل, 2008

مقالات درباره خاور میانه و آفریقای شمالی از آوریل, 2008

Egypt

Bahrain

Algeria

اردن: مونالیزا

عراق: 210 شرکت اسرائیلی

عربستان سعودی: آزادی یک بلاگر

بحرین: فتوایی برای نوشیدن الکل

مصر: دستگیری خبرنگاران

یمن: فیلترینگ

فلسطین: اردوگاه پناهندگان