مقالات درباره زبان

بازگشت مساله زبان به سیاست افغانستان

دری و پشتو، دو زبان اصلی کشور افغانستان هستند. ضمن اینکه هر دوزبان در این کشور رسمی هستند. با اینحال در مجلس این کشور جنگ قدرت بر سر این دو...

شهری در چین از کاربران اینترنتش می‌خواهد “چینگلیش” را اصلاح کنند

شهر شنژن برای جذب بیشتر خارجی‌ها کمپینی برای حذف تابلوهای عمومی با ترجمه نادرست به راه انداخته است.

زندگی بیست و چهارساعته یک اتاق خبر فرانسوی

ژاپن: اولین معلم زبان انگلیسی

مراکش: مشکل عربی یاد گرفتن

افغانستان: اخراج خبرنگار