مانیفست

ما به آزادی بیان معتقدیم و از حق آزادی افراد برای اظهارنظر و شنیدن سخن دیگران پشتیبانی می‌کنیم. ما معتقدیم که وسایل ارتباط جمعی باید در اختیار همگان قرار بگیرد. ما برای رسیدن به این هدف تلاش می‌کنیم که وسایل لازم را در اختیار افرادی که می‌خواهند آزادانه اظهارنظر کنند و کسانی که می‌خواهند به نظرات دیگران گوش دهند، قرار دهیم. به لطف پیشرفت تکنولوژی،دیگر آزادی بیان، آزادی اندیشه و گفتگو توسط کسانی که مالکیت ابزار توزیع و چاپ را در اختیار دارند قابل کنترل و محدودیت نیست. این آزادی‌ها نمی‌تواند توسط دولت‌ها نیز محدود شود. از این پس همه می‌توانند از آزادی رسانه‌ای بهره‌مند گردند. هرکس می‌تواند داستان خود را برای دنیا تعریف کند. ما می‌خواهیم پل‌هایی برای برقراری ارتباط بین مردم، فرای اختلافات زبانی و فرهنگی بسازیم تا هر کس بتواند دیگری را به خوبی بشناسد. ما می‌خواهیم با یکدیگر به طور موثرتری کار کنیم و با قدرت بیشتری عمل نماییم. ما به قدرت تماس بی‌واسطه معتقدیم. ما معتقدیم که گفتگو فرای مرزها امری اساسی برای تمامی شهروندان این جهان است و می تواند آینده‌ای آزاد، پایدار، غنی و دور از بی‌عدالتی را تضمین کند.

در‌حالی‌که ما به کار فردی خود ادامه می‌دهیم مایل هستیم تا اهداف مشترکی را بطور دسته‌جمعی پیش ببریم. ما متعهد می‌شویم تا به شما احترام بگذاریم، به شما یاری رسانیم، به سخنانتان گوش دهیم. ما صداهای جهانی هستیم.