مقالات درباره غذا

پوستر کمپین سنگاپور که می‌خواهد مردم احساس گناه در برابر مصرف گوشت کنند

‘"چرا یکی‌ را دوست داشت و دیگری را خورد"، این موضوع کمپین پوستری است که انجمن گیاه خواران سنگاپور برای ترویج گیاه‌خواری شروع کردند. این پوسترها یک حیوان اهلی خانگی...

ده غذاخوری برتر شهر داکا

یک نام تجاری نژادپرستانه

بولیوی: افزایش قیمت مواد غذایی

مراکش: کمبود کنسرو ماهی

تاجیکستان: بحران مواد غذایی

بنگلادش: رویارویی با افزایش سرسام آورقیمتها

اروگوئه: عکس هایی از بزرگترین باربی کیو دنیا

ژاپن: تولید برنج در آفریقا

بحران مواد غذایی و هزینه نا امیدی

بحران ناشی از افزایش صعودی قیمت مواد غذایی همه اقشار مردم را در نقاط مختلف جهان در بر می گیرد. به نظر می رسد که افزایش قیمت مواد غذایی هر...