مقالات درباره غذا از آوریل, 2008

Pakistan

بلاگری به نام چوپ می نویسد که بحران مواد غذایی در پاکستان بی سابقه بوده و برای نخستین بار در سی سال گذشته در چند شهر همزمان شورشهایی به این...

Egypt

الیجا زروان از مصر می نویسد که مردی نانوایی را بدلیل این که حاضر نشده بود به وی نان بفروشد در قاهره کشت

ویتنام: غذا در خیابان

میس ادونچر در مورد غذا خوردن ویتنامیها در خیابان نوشته و کلی عکس چاپ کرده است

کامبوج : صادرکننده برنج

ایم سوختی می نویسد که کامبوج در چند سال آینده می تواند مبدل به بزرگترین صادرکننده برنج در جهان شود

افغانستان: بحران مواد غذایی

محمد فهیم می نویسد که باران کم در بهار و افزایش قیمت مواد غذایی زندگی را برای بسیاری از کشاورزان در افغانستان سخت کرده و هزاران خانواده مناطق کشاورزی بلخ را ترک...