مقالات درباره کار

غضب همگانی درباره کودکان استثمارشده ایران کجاست؟

«هر شب خواب آنرا میبینم که پدر، مادر،برادرانم و خواهرانم در جستجویم هستند.»

هنگ‌کنگ: تظاهرات خدمتکاران اندونزیایی علیه سوءاستفاده کاری

ماهیگیران‌، اولین اتحادیه کارگران مهاجر تایوان را سازمان دادند.

اولین اتحادیه کارگران مهاجر در تایوان، در تاریخ 25 ماه می سال 2013 برای بهبود شرایط کاری ماهیگیران ایجاد شد.

دختربچه کارگر یمنی

مصر: دستگیری خبرنگاران

امارات متحده عربی: قیام کارگران

ایران: نامه ای به چاوز

کره جنوبی:دستگیری برخی از رهبران کارگری

بحرین: بحرینی ها کجاند

ژاپن: کارگران غیر قانونی در خطر