· مه, 2008

مقالات درباره خاور میانه و آفریقای شمالی از مه, 2008

امارات: وب گردی

عراق: عذرخواهی آمریکا

سوریه: ویدویی در مورد پناهندگان عراقی

گرجستان: حضور نظامی در عراق

لبنان: نمایشگاه عکس کودکان فلسطینی

لبنان: تاثیر روانی جنگ

بحرین: مراکز مقدس شیعیان

مصر: سومین اعتصاب عمومی

مصر: اعتصاب علیه تورم

ایدز: تابویی در جهان عرب

 ایدز، بیماری مرگباری که موجب می شود سیستم دفاعی آدم از بین برود، یک کلمه تابویی در جهان عرب است ولی این کلمه مخوف در خیلی از مقاله های و بلاگ...