· دسامبر, 2007

مقالات درباره خاور میانه و آفریقای شمالی از دسامبر, 2007

عراق: ای میل هک شده

اردن: ترافیک و دولت

اردن:سیاست خاورمیانه در چند عکس

مصر: جایزه ای برای بلاگر زندانی

فلسطین: رنج مردم نوار غزه

ایران: دو شهروند ژاپنی دستگیر شدند

مصر:حمایت از بلاگر زندانی

عراق:ارتش اسلامی

سوریه : رهبر اخوان المسلمین از ایران می گوید