· دسامبر, 2007

مقالات درباره خاور میانه و آفریقای شمالی از دسامبر, 2007

اردن: ترافیک و دولت

  December 11, 2007

بلاگر اردنی به نام خلاف می نویسد که قانون جدید ترافیک دولت برای پر کردن صندوق دولت است و نه برای جلوگیری از تصادف

مصر:حمایت از بلاگر زندانی

  December 4, 2007

کمپین حمایت از کریم ماهی صد دلار برای حمایت از بلاگر زندانی مصری کریم سلیمانی به زندان می فرستد. وی به چهار سال زندان محکوم شده است

عراق:ارتش اسلامی

  December 4, 2007

لیدی برد می نویسد که ارتش اسلامی عراق در بیانیه ای کنفرانس آناپولیس -صلح خاورمیانه-را محکوم کرده است