· نوامبر, 2007

مقالات درباره خاور میانه و آفریقای شمالی از نوامبر, 2007

عراق: مدارک تقلبی

مصر: فیلمی در مورد بهایی ها

ایران:گرافیتی در تهران

عمان: امید اسلام

سوریه: حقوق بشر

بحرین: بحرینی ها کجاند

امارات متحده: افزایش حقوق ها

عراق: فوتبالیست های پناهنده

لبنان: دخالت آمریکا و سوریه

لیبانیز سرکل می گوید سوریه و آمریکا یکدیگر را متهم می کنند که در امور داخلی لبنان دخالت می کنند. این بلاگر لبنانب معتقد است هر دو کشور در مسایل...

مصر:ام تی وی به عربی