· فوریه, 2012

مقالات درباره خاور میانه و آفریقای شمالی از فوریه, 2012

سوریه: شوک و ناباوری از قتل خبرنگاران

شهروندان اینترنتی در رسانه های اجتماعی امروز در حین پوشش خبری کشتار روزانه در سوریه مجبور شدند قدمی عقب گذارند تا به سوگ قتل خبرنگارانی بنشینند که زندگی شان را...