دسامبر, 2007

مقالات از دسامبر, 2007

افغانستان:بازار گرم لوازم زیبایی

ژاپن :از پرل هاربور تا جان لنون

کامبوج: بلاگ برای معلولین

ژاپن: معلم خارجی بیکار

روسیه: شکنجه در زندان

پاراگوئه: اینترنت گران

عراق: ای میل هک شده

اردن: ترافیک و دولت

ارمنستان: قهرمان آزادی بیان

پرو:عکس هایی از آخرین آهنگران