ژوئن, 2021

مقالات از ژوئن, 2021

دختران قندهاری با استفاده از تبلت آموزش می‌بینند.

"زنان افغانستان آینده‌ی این کشور جنگ زده اند."

سیزده کار ممنوعه در تاجکستان

مردم تاجیکستان در مهمان نوازی شهرت دارند، اما دولت آنها چنین نیست. برخی از افراد محلی به شوخی می گویند تنها ممنوعیتی که هنوز وضغ نشده اند اینست که ممنوع...