ژوئیه, 2012

مقالات از ژوئیه, 2012

اولین زن المپیکی پادشاهی عربستان سعودی فاحشه خوانده شد

برای اولین بار دو زن از عربستان سعودی محافظه‌کار در رقابت‌های المپیک شرکت خواهند کرد. این حضور منجر به ایجاد برچسبی در توئیتر شده است با عنوان: فاحشه‌های المپیک

بیانیه اینترنت آزاد

Recently, a number of groups came together to create a Declaration of Internet Freedom. To date, the Declaration has been signed by more than 1300 organizations and companies and continues...