اکتبر, 2007

مقالات از اکتبر, 2007

مصر: نامه ای از سازمان های حقوق بشر عرب

الیجا زروان از مصر نامه سازمان های هوادار حقوق بشر در کشورهای عربی به لیگ عرب را در مورد دارفور منتشر کرده است

کویت: تعلیق فدراسیون فوتبال

فورزا می گوید که فیفا فدراسیون فوتبال این کشور را به تعلیق در آورده است چراکه دولت در مسایل فوتبال بیش از بیش دخالت می کند

شیلی: محبوبیت از دست رفته رییس جمهور

ازبکستان: مرگ خبرنگار

بولیوی: کلوپ های شبانه در آتش

ترکمنستان: سالگرد استقلال و دولت

قزاقستان: قزاق گیت

ژاپن:تبعیض نژادی

سوریه: عشق دمشق

ارمنستان:اخبار بد