مقالات درباره قزاقستان

پس از شین جیانگ، مسیری طولانی برای بهبودی

یک پروژه جمع سپاری در قزاقستان به قربانیان کمپ های بازداشت چین خدمات درمانی ارائه می دهد، ولی درمان زخم های روانی نیازمند زمان طولانی تر می باشد.

قزاقستان: حضور بانک های خارجی

قزاقستان:حمله به یک خبرنگار

ترکمنستان: راه آهن

قزاقستان: فقر و نفت

قزاقستان:آموزش بلاگنویسی

قزاقستان: قزاق گیت

قزاقستان: فیلترینگ