اکتبر, 2007

مقالات از اکتبر, 2007

زامبیا: صندوق جهانی پول و چین

ماین واچ زامبیا می نویسد که در گزارش صندوق جهانی پول از توسعه روابط چین و زامبیا ابراز نگرانی شده است. بلاگر می نویسد بخشی از این نگرانی ناشی از...

ژاپن : نگاهی به بسته بندی سبزیجات

قزاقستان: فیلترینگ

زیمبابوه:جامعه باز و جامعه زیمبابوه

چین:اگر دالایی لاما به ژاپن رود چی

عربستان سعودی: رانندگان مست

بلغارستان: از ایران کسی نمی ترسد

افغانستان: رشد صادرات

عراق:یکپارچگی کشور

آفریقا:آمریکا قاره سیاه را مسلح می کند