See all those languages up there? We translate Global Voices stories to make the world's citizen media available to everyone.

ژانویه, 2012

مقالات از ژانویه, 2012

January 31, 2012

سومالی سخن می گوید: حمایت از صداهای ناشنیده ی سومالیایی ها

صداهای برافراشته

سومالی یکی از آن کشورهای در حال توسعه است که در رسانه های جهان برای همه ی دلایل منفی از جنگ داخلی، قحطی و خشکسالی، تا دزدان دریایی سومالیایی ظاهر...

January 23, 2012

بحران منطقه ی یورو: اقتصاد به کجا می رود؟

قتصاددانان به سختی می توانند آینده ی از قرض خریدن (bailout) در اروپا و عواقب آن بر بحران مالی کنونی را پیش بینی کنند. در حالی که نظرات در این...