اکتبر, 2009

مقالات از اکتبر, 2009

روزنامه زیرزمینی-اینترنتی خیابان از خود و جنبش اعتراضی می گوید

اینترنتی و زیر زمینی خیابان مدت کوتاهی پس از انتخابات منتشر شد. روزنامه ای که نه سایت دارد و نه وبلاگ. روزنامه ای که مخالف رژیم جمهوری اسلامی است ولی...