December 9, 2007

مقالات از December 9, 2007

پرو:عکس هایی از آخرین آهنگران

ازبکستان:گرفتاری توریست ها

اردن:سیاست خاورمیانه در چند عکس

ارمنستان:به یادقربانیان زمین لرزه

چین: ساختمانی به شکل کیبرد کامپیوتر

کوبا:کلیسا و حزب کمونیست

جامائیکا: فقط برای 14 سنت

مصر: جایزه ای برای بلاگر زندانی