October 9, 2007

مقالات از October 9, 2007

ژاپن: مرگ یک کشتی گیر سومو

  October 9, 2007

آنتونی ملکوم  از ژاپن گزارش می دهد که یک کشتی گیر سومو-کشتی سنتی-  به شدت در یک مسابقه زخمی شده  و دربیمارستان در گذشته است. بلاگر در مورد سومو توضیح می دهد

چین: کنفرانس بلاگرها

  October 9, 2007

ایوان لام از صداهای جهانی می گوید که کنفرانس بلاگرهای چینی امسال در مه نوامبر در چین برگزار می شود و تاکنون 163 نفذ ثبت نام کرده اند