November 27, 2013

مقالات از November 27, 2013

ایران: بلاگر زندانی به مراقبت‌های فوری پزشکی نیاز دارد

هیجان و تقلا برای رسیدن به جام جهانی

درحالیکه الجزایر، ساحل عاج، کامرون و فرانسه جشن می‌گرفتند، بورکینافاسو، سنگال و تونس با شنیدن سوت پایان بازی، امیدهایشان برای رسیدن به برزیل را از دست دادند.