October 27, 2007

مقالات از October 27, 2007

زامبیا: صندوق جهانی پول و چین

ماین واچ زامبیا می نویسد که در گزارش صندوق جهانی پول از توسعه روابط چین و زامبیا ابراز نگرانی شده است. بلاگر می نویسد بخشی از این نگرانی ناشی از...

ژاپن : نگاهی به بسته بندی سبزیجات

اویوان لام عکس های متعددی از بسته بندی سبزیجات و میوه در فروشگاه های ژاپن منتشر کرده است

قزاقستان: فیلترینگ

روز هیجده اکتبر بسیاری از سایت های اپوزیسیون در کشور قزاقستان فیلتر شدند مانند: زوناکز.نت و اینکار.اینفو

زیمبابوه:جامعه باز و جامعه زیمبابوه

به گفته کوباتانا در سایت جامعه باز سوروز بخشی به نام نگاه به زیمبابوه وجود آمده تا مسایل این کشور را مورد بررسی قرار دهد