October 22, 2007

مقالات از October 22, 2007

آفریقا:آمریکا قاره سیاه را مسلح می کند

آلکس می نویسد که آمریکا که در حال جنگ با ترور است در حال مسلح کردن آفریقای سیاه است. بلاگر می نویسد که در ژانویه وی از حضور سیای در...

روسیه:کمبود مسجد در مسکو

ویندوز آن یوروایژیا می نویسد که جمعیت مسلمانان در مسکو در حال رشد است ولی دولت برای ساختن مساجد جدید تردید دارد

ارمنستان: کنسرت علیه فقر

ارمنین پچورک می نویسد که در حومه یروان پایتخت ارمنستان کنسرت و تظاهراتی علیه فقر برگزار شده است. به طور غیر رسمی منطقه ای که در ان تظاهرات برگزار شده...