October 22, 2007

مقالات از October 22, 2007

ارمنستان: کنسرت علیه فقر

  October 22, 2007

ارمنین پچورک می نویسد که در حومه یروان پایتخت ارمنستان کنسرت و تظاهراتی علیه فقر برگزار شده است. به طور غیر رسمی منطقه ای که در ان تظاهرات برگزار شده موسوم به بنگلادش یروان است. عکس های متعددی نیز در این مورد به چاپ رسیده است