September 8, 2007

مقالات از September 8, 2007

عمان:تورم کم سابقه

موسکاتی می گوید ( انگلیسی) قیمت مواد غذایی به طور کم سابقه ای در کشور عمان گران شده است و در ماه های می و ژوئن افزایش قیمت مواد غذایی حدود بیست...

افغانستان:هرات دوست داشتنی

سفرنگ می نویسد (انگلیسی) چها ر چیز را در مورد شهر هرات دوست دارد: خیابان های آسفالت شده شهر قدیمی بودن هرات بادی که همیشه در این شهر می وزد و...