August 9, 2007

مقالات از August 9, 2007

افغانستان:در سرمایه گذاری دقت کنید

سفرنگ بلاگر افغان با کسانی که معتقدند سرمایه گذاری در نقاط نا آرام افغانستان اتلاف وقت و سرمایه است موافق است. روری استوارت در نیوویرک تایمز می گوید سرمایه گذاری...

زیمبابوه:چهار روز در انتظار اتوبوس

دزیمبا (انگلیسی)می گوید که کمبود بنزین باعث شده هزاران نفر در زیمبابوه سرگردان شده و چهار روز تمام در انتظار اتوبوس باشند تا بتوانند به شهر و روستای خود بازگردند