June 13, 2007

مقالات از June 13, 2007

عراق:میلیون ها عراقی سرگردان

بلاگ الایو این بغداد ( زنده در بغداد) (انگلیسی) درباره عواملی صحبت می کند که موجب شده عراقی ها راهی کشور سوریه شوند. این بلاگر می گوید که حال حاضر...