· مه, 2008

مقالات درباره افغانستان از مه, 2008

افغانستان: وضعیت قوه قضائیه

  May 23, 2008

سان لیف از افغانستان  داستان یک دانشجوی خبرنگاری را می نویسد که به دلیل توهین کردن به اسلام دارد محکوم می شود. بلاگر می نویسد این داستان بازگو کننده وضعیت قوه قضائیه است 

درباره‌ی پوشش افغانستان ما

افغانستان