افغانستان: وضعیت قوه قضائیه

سان لیف از افغانستان  داستان یک دانشجوی خبرنگاری را می نویسد که به دلیل توهین کردن به اسلام دارد محکوم می شود. بلاگر می نویسد این داستان بازگو کننده وضعیت قوه قضائیه است 

بحث را آغاز کنید!

ورود نویسنده ورود »

راهنمایی

  • کامنت‌ها توسط ناظر بررسی خواهد شد. لطفا کامنت خود را تنها یک بار ارسال کنید، در غیر این صورت به عنوان اسپم شناخته خواهد شد.
  • لطفا با دیگران با احترام برخورد کنید. کامنت‌های حاوی سخنان نفرت‌آمیز، رکیک، و حمله‌های شخصی تایید نخواهند شد.