· دسامبر, 2007

مقالات درباره افغانستان از دسامبر, 2007

افغانستان : فصل تریاک

  December 4, 2007

یان از کتاب جدیدی به نام : فصل تریاک : یک سال در مرز افغانستان نوشته جول هاونشتاین می نویسد. به نظر بلاگر نویسنده اطلاعات خوبی در این کتاب ارایه کرده است

درباره‌ی پوشش افغانستان ما

افغانستان