افغانستان: زنان در سی سال گذشته

افغان پن لاگ در مورد برنامه مستندی صحبت می کند که وضعیت زنان افغان را در سی سال گذشته از طریق زندگی سه زن بازگو می کند

بحث را آغاز کنید!

ورود نویسنده ورود »

راهنمایی

  • کامنت‌ها توسط ناظر بررسی خواهد شد. لطفا کامنت خود را تنها یک بار ارسال کنید، در غیر این صورت به عنوان اسپم شناخته خواهد شد.
  • لطفا با دیگران با احترام برخورد کنید. کامنت‌های حاوی سخنان نفرت‌آمیز، رکیک، و حمله‌های شخصی تایید نخواهند شد.