· نوامبر, 2007

مقالات درباره افغانستان از نوامبر, 2007

افغانستان:عراقی دیگر؟

  November 21, 2007

هادی می نویسد که افراد کمتری در افغانستان از تجمع طالبان در نزدیکی مرزهای ایران و پاکستان شکایت دارند. بلاگر می گوید به نظر می رسد آنچه که در افغانستان اتفاق افتاده با سرعت بیش از اندازه ای به افغانستان صادر می شود

افغانستان: خشونت بیشتر

  November 5, 2007

سنجار می نویسد که طالبان یک زن و مرد را در استان غزنی در جنوب غربی کابل سر بریده اند. بلاگر می گوید اگر چه دولت می گوید این طالبان هستند که مسئول این قتلها هستند ولی طالبان می گویند در این سر بریدنها نقشی داشتند.

درباره‌ی پوشش افغانستان ما

افغانستان