· اوت, 2007

مقالات درباره افغانستان از اوت, 2007

افغانستان:امتیازاتی که طالبان از کره جنوبی گرفت

کارل روبی چود می نویسد اگر چه تمامی گروگان های کره ای هنوز آزاد نشده اند ولی مشخص است که طالبان از درخواست اولیه خود که آزادی زندانی های این...

افغانستان:وضعیت دشوار هرات

بارت روبین استاد دانشگاه در آمریکا می گوید که یکی از شاگردان افغان وی به تازگی از مسافرت به هرات بازگشته است. این دانشجوی افغان می گوید که مواد مخدر...

افغانستان: نبرد طالبان با نیروهای دولتی

سنجر گزارش می دهد ( انگلیسی) که طالبان در نبردی با نیروهای دولتی در استان وارداک موفق شدند که یک ایستگاه رادیویی را تخریب کنند. این بلاگر می گوید که...

افغانستان:در سرمایه گذاری دقت کنید

سفرنگ بلاگر افغان با کسانی که معتقدند سرمایه گذاری در نقاط نا آرام افغانستان اتلاف وقت و سرمایه است موافق است. روری استوارت در نیوویرک تایمز می گوید سرمایه گذاری...

افغانستان:شایعه تجاوز به گروگان های کره ای

محمد فهیم خیری بلاگر افغانی قسمت های مقاله ای را از یک نشریه چاپ افغانستان ترجمه کرده است(انگلیسی). طبق این مقاله عده ای از طالبان به چهار نفر از گروگان...

افغانستان:مشروب فقط برای خارجی ها

لرد افغان می گوید (انگلیسی) که وی از این امر که به عنوان یک افغانی نمی تواند در رستوران های خارجی در کابل مشروب سفارش دهد شوکه شده است. زمانی که...

درباره‌ی پوشش افغانستان ما

افغانستان