· دسامبر, 2017

مقالات درباره افغانستان از دسامبر, 2017

خبرنگاران در افغانستان با خشونت و ناامنی دست و پنجه نرم‌می‌کنند

مقامات خیلی سریع مطبوعات آزاد را به عنوان دستاوردشان یاد می‌کنند، اما برای حمایت از آنان، آهسته کار می‌کنند.

درباره‌ی پوشش افغانستان ما

افغانستان