· مارس, 2008

مقالات درباره افغانستان از مارس, 2008

افغانستان: تظاهرات

  March 31, 2008

محمد می نویسد که نمایندگان مردم هزاره تظاهرات وسیعی را در کابل برگزار کردند. آنها خواستار جلوگیری از ورود قبایل بادیه نشین به مناطق کشاورزی در مناطق هزاره نشین شدند

افغانستان: خشونت روزافزون

  March 30, 2008

هادی 1121 می نویسد که شهرهای مختلف افغانستان دستخوش خشونت روزافزون هستند و خارج از شهر کابل بی قانونی حکمفرما است. دولت بیش از بیش اعتبار خود را از دست می هد

افغانستان: تب آواز

  March 23, 2008

هادی 1121 می گوید که افغانستان دچار تب “ستاره افغانستان” شده است. شبکه تلویزیونی طلوع برنامه ای به تقلید از امریکن ایدل برای انتخاب یک خواننده جدید راه انداخته که همه افغانستان درباره آن صحبت می کنند

افغانستان: ناتو و روابط عمومی

  March 21, 2008

سنجر می نویسد افزایش انتقاد از ناتو و عملیات آن در افغانستان موجب شده که به گفته یکی از مقامات آگاه این سازمان واحدی برای عملیات روانشناسی راه بیاندازد که در واقع همان روابط عمومی است

درباره‌ی پوشش افغانستان ما

افغانستان