افغانستان: خشونت روزافزون

هادی 1121 می نویسد که شهرهای مختلف افغانستان دستخوش خشونت روزافزون هستند و خارج از شهر کابل بی قانونی حکمفرما است. دولت بیش از بیش اعتبار خود را از دست می هد

بحث را آغاز کنید!

ورود نویسنده ورود »

راهنمایی

  • کامنت‌ها توسط ناظر بررسی خواهد شد. لطفا کامنت خود را تنها یک بار ارسال کنید، در غیر این صورت به عنوان اسپم شناخته خواهد شد.
  • لطفا با دیگران با احترام برخورد کنید. کامنت‌های حاوی سخنان نفرت‌آمیز، رکیک، و حمله‌های شخصی تایید نخواهند شد.