· اکتبر, 2014

مقالات درباره ایران از اکتبر, 2014

توازن عملگرای روحانی

پل ارتباطی  October 9, 2014

سیاست‌ورزی عملگرایانه و واقعگرایانه روحانی است که سکان اداره کشور را در یکی از حساس‌ترین دوران تاریخ معاصر ایران به دست او سپرده است.