· ژوئیه, 2021

مقالات درباره ایران از ژوئیه, 2021

برخورد قهرآمیز حکومت ایران با تجمعات اعتراضی در حمایت از «خوزستان تشنه»

  July 31, 2021

سه سال پیش اعتراضاتی در غنی‌ترین استان ایران، خوزستان، علیه کم‌آبی آغاز گشت. همچون امروز، آن اعتراضات نیز با سرکوب مواجه شدند، زیرا معترضان فساد و سوء مدیریت حکومت را دلیل اصلی برروز مشکلات می دانند.