· نوامبر, 2007

مقالات درباره ایران از نوامبر, 2007

ایران: قرارداد چند میلیارد دلاری

  November 21, 2007

محمود الیوسف می نویسد که مقامات ایرانی و بحرینی قرار داد چند میلیارد دلاری گاز امضا کرده اند. بلاگر می نویسد که احتمالا نفوذ ایران با چنین قراردادی در بحرین افزایش یافته است