· مارس, 2021

مقالات درباره ایران از مارس, 2021

اعتراضات بلوچ ها، حکایت از سرکوب این اقلیت قومی در ایران دارد

جمعیت بلوچ ساکن مرزهای ایران، افغانستان و پاکستان، اقلیتی محروم و رانده شده به حاشیه جامعه می‌باشند که فرصت‌های اقتصادی ناچیزی برای آنها فراهم شده و بطور سیستماتیک هدف خشونت‌...

ظلم و تعدی حکومت ایران بر جامعه مسیحیان، دختر را از والدین نوکیش مسیحی اش جدا می کند

حکم دادگاه برای سلب حضانت دخترخوانده از سام خسروی و همسرش درپی گرویدن ایشان به مسیحیت، نمونه‌ای از بهره‌گیری حکومت ایران از قوه قضائیه جهت اعمال فشار بر اقلیت‌ها است.