· اوت, 2008

مقالات درباره ایران از اوت, 2008

ایران: پتیشنی علیه جنگ

عربستان سعودی: راه اندازی ام بی سی فارسی چه ضرورتی داشت

ام بی سی یک شبکه تلویزیونی متعلق به عربستان سعودی است که به خاطر کانال های تفریحی و خبری  دائمیش یعنی “العربیه” دردنیای عرب مشهوراست. این شرکت در نهم ژوئیه 2008 یک...

ایران: جنگ گرجستان و حمله به ایران