· فوریه, 2015

مقالات درباره ایران از فوریه, 2015

همراهی دانش آموزان و معلم تبریزی با کمپین «شرمساریم»

  February 27, 2015

کمپین «شرمساريم از روزگار كودكان افغان در ايران» پس از آن شکل گرفت که خبر تنبیه چهار دانش آموز افغان از سوی آموزگاری در یک مدرسه پاکدشت ورامین منتشر شد. این کمپین اعتراضی است به وضعیت کودکان پناهجویان افغان در ایران و تاکید دارد که شهروندان ایرانی با پیوست به...