· آوریل, 2008

مقالات درباره مصر از آوریل, 2008

Egypt

  April 30, 2008

الیجا زروان از مصر می نویسد که مردی نانوایی را بدلیل این که حاضر نشده بود به وی نان بفروشد در قاهره کشت

مصر: دستگیری خبرنگاران

  April 14, 2008

سانبلا می نویسد که پلیس روزنامه نگارانی را که با مردم در محله الکبرا یعنی مکان قیام کارگران گفت و گو کرده دستگیر کرده است