· اوت, 2007

مقالات درباره مصر از اوت, 2007

سوریه: مرکز گندم خاورمیانه

  August 31, 2007

شوربای بلاگر مصری می نویسد که سوریه مرکز گندم خاورمیانه است در حالی که همسایگانش از کمبود گندم رنج می برند. سوریه اخیرا صدها تن گندم در اختیار مصر یمن و اردن قرار داده است. بلاگر می گوید این عمل بشار ساد رئیس جمهور سوریه از این نظر مهم است...

مصر:دشواری های اساتید

  August 14, 2007

ایمان می گوید (انگلیسی) در مصر کسانی که در دانشگاه درس می دهند یا به فعالیت پژوهشی مشغول هستند زمانی که به خواهند به کنفرانسی در خارج از کشور شرکت کنند و یا در برنامه مبادله فرهنگی و یا آکادمی شرکت کنند متوجه می شوند که برای مسافرت احتیاج به...

مصر:اسلام گرایان ترکیه کجا ما کجا

  August 12, 2007

زینوبیا بلاگر مصری می گوید (انگلیسی) تکرار سناریوی انتخابات ترکیه در مصر امکان پذیر نیست. این بلاگر می گوید حزب عدالت و توسعه ترکیه با دیپلماسی عمل می کند و از حقوق بشر و دمکراسی حمایت می کند ولی اخوان امسلمین مصر به هیچوجه این گونه نیست. این بلاگر می گوید...

مصر:قیمت نان دو برابر می شود؟

  August 8, 2007

عربیست به مقاله ای اشاره می کند (انگلیسی) که طبق آن قیمت نان در کشور مصر بزودی دو برابر خواهد شد ولی بلاگر می گوید این خبر را مقامات رسمی تایید نکرده اند