· ژوئن, 2007

مقالات درباره مصر از ژوئن, 2007

مصر:کمپین ملی بر علیه ختنه زنان

مصر:خدا را شکر که مردم ما اسلحه ندارند

مصر: آزادی یک بلاگر، ممنوع شدن فیلمی در مورد بهایی ها، دادگاه شکنجه گران و اعتصاب

من آزاد هستم  بلاگر مصری عبدل منعم محمود  (عربی) پس از آزاد شدنش از زندان تيتر اولين مطلب خود را “من آزاد هستم” (عربی) انتخاب کرد. وی از تمامی بلاگرها، سازمان...