· مارس, 2008

مقالات درباره مصر از مارس, 2008

مصر: اعتصاب اساتید

  March 31, 2008

زینوبیا از اعتصاب اساتید دانشگاه ها در مصر خبر می دهد و عکس هایی از این اعتصاب را منتشر کرده است

مصر: اعتصابی تاریخی

  March 26, 2008

ایمان از مصر می نویسد که برای نخستین بار در تاریخ این کشور اکثریت کارکنان دانشگاه های مصر دست به اعتصاب زده اند. آنها خواستار بهبود شرایط زندگی و سطح آموزش در مصر هستند