· نوامبر, 2007

مقالات درباره مصر از نوامبر, 2007

مصر:ام تی وی به عربی

  November 22, 2007

زینوبیا در مورد کانال موزیک جدید برای کشورهای عربی یعنی ام تی وی عربی می نویسد. بلاگر می گوید انگار ما نا امیدوارانه منتظر کانال موسیقی و موزیک جدیدی بودیم. به گفته بلاگر هشتاد در صد برنامه های این کانال موسیقی غربی و بیست در صد آثار هنرمندهای عرب خواهد...

مصر: پلیس شکنجه می کند

  November 21, 2007

عربیست به داستانی لینک داده که در آن از مسئولیت پلیس در تجاوز به یک دختر خبر می دهد و بلاگر می گوید تا کی می خواهد چنین وضعیتی ادامه یابد. بلاگر از ادامه شکنجه در پاسگاه های پلیس مصر می نویسد