· مه, 2012

مقالات درباره مصر از مه, 2012

مصر: نه، انقلاب پایان نیافته است

  May 31, 2012

در ۲۳ و ۲۴ مه، چشم تمام جهان یک بار دیگر به مصر بود که اولین انتخابات ریاست جمهوری خود را برگذار می کرد پس از قیام بزرگ مردمی که یک سال و نیم پیش به سرنگونی حسنی مبارک انجامید.