· سپتامبر, 2007

مقالات درباره مصر از سپتامبر, 2007

سوریه:زندگی دشوار خبرنگاران

  September 30, 2007

ساسا از سوریه خبر از دستگیری و جریمه شدن خبرنگاران در کشورهای اردن و مصر می دهد و از وضعیت نابسامان خبرنگاران در کشورهای عربی شکایت می کند

مصر:اعتصاب و افطار

  September 25, 2007

حسام می نویسد که ده هزار کارگر مصری پس از اولین روز اعتصاب در میدانی در نزدیکی کارخانه خود گردهم آمدند و همگی با هم افطار کردند

مصر:بلاگر مصری در خطر بازداشت

September 2, 2007

بلاگر مصری عبدل منعم محمود می گوید که در خطر بازداشت است. این بلاگر و روزنامه نگار سیاسی در ماه ژوئن پس از 46 روز بازداشت از زندان آزاد شد