· ژانویه, 2008

مقالات درباره روسیه از ژانویه, 2008

روسیه: سازمانی برای ارزیابی دمکراسی

یروایژیا می نویسد که مقامات روسیه از این که سازمان های غربی می گویند آزادی در روسیه کمتر شده است به شدت نارحت شده اند. آنها می گویند روسیه سازمانی...

روسیه:کشوری بدون آزادی

بلاگ راشین شان می نویسد که طبق گرارش خانه آزادی که یک نهاد مدافع حقوق بشر است روسیه کشوری است که در آن آزادی وجود ندارد