· ژانویه, 2008

مقالات درباره روسیه از ژانویه, 2008

روسیه: سازمانی برای ارزیابی دمکراسی

  January 21, 2008

یروایژیا می نویسد که مقامات روسیه از این که سازمان های غربی می گویند آزادی در روسیه کمتر شده است به شدت نارحت شده اند. آنها می گویند روسیه سازمانی به وجود خواهد آورد تا دمکراسی را در کشورهای غربی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد