مقالات درباره جمهوری چک

عراق: سربازی چکی در عراق

بلاگ دیلی ورد لینکی به بلاگ سرباز چکی داده که در عراق بسر می برد و از این کشور بلاگ خود را می نویسد

جمهوری چک:آیا خارجی ها بو می دهند

ورونیکا می نویسد که طبق رسانه های جمهوری چک کارمندان چکی شرکت فاکس کون ای تی در جمهوری چک در یادداشتی به صاحب کاران از بوی بد کارکنان خارجی شکایت...